11 Oktober!

Door Aafke

Ik wil alle leden nog eens wijzen op de  ”Brainstorm dag” op 11 Oktober.

Dit is een echt heel belangerijke bijeenkomst , er is een groepje mensen die de hele NVVR drastisch willen veranderen, maar er zijn ook heel veel leden die erg tevreden zijn met de NVVR zoals hij is.
Op de vorige ledenvergadering zouden er een paar belangerijke veranderingen in de statuten gemaakt moeten worden, dat is niet gelukt doordat er te weinig leden waren. Ik ben één van die leden die zo tevreden met de NVVR is en dacht: ”Dat loopt allemaal z’n gangetje wel..”

Dit gaat nu niet op!
Op dit moment, nu, gaan er belangerijke beslissingen genomen worden, en iedereen met hart voor de NVVR moet erbij zijn om kennis te nemen van de voorgestelde veranderingen, en zijn eigen inspraak en mening te kunnen geven!!!!
Ik heb nu erg spijt dat ik bij de vorige vergadering niet bij was, en ik ben er 11 Oktober zeker bij!

Of je nu een drastiche verandering van het reilen en zeilen van de NVVR voorstaat, of je bent juist blij met de vereniging zoals hij is, het is  heel belangerijk dat je op deze bijeenkomst erbij bent!!!!

Ik zit zelf al een maand in Amerika, maar ben gelukkig ingeschreven door een vriendin.

Als je om onze vereniging geeft ben je er 11 Oktober bij!!!

Adres:
Regardz Hotel Ampt van Nijkerk
Berenvamperweg 4
3861 MC Nijkerk
www.regardz.nl

13.00 uur – Ontvangst met koffie/thee en een hapje
13.30 uur – Praatje van de voorzitter en inleiding van Peter van de Geer (www.debat.nl)
14.00 uur – Start brainstormsessies
15.00 uur – Pauze met koffie/thee en cake
15.30 uur – Vervolg brainstormsessie
17.00 uur – Afsluiting met borrel en snack

Aanmelden kan via een e-mail naar Caroline de Groot (c.de.groot@nvvr.info).

Advertenties